Terug
Gepubliceerd op 16/09/2022

Agenda  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00 Gemeenteraadszaal Stadhuis Grote Markt
 • 1.

  2022_GR_00146 - Notulen openbare vergadering gemeenteraad 29 augustus 2022 - Goedkeuring

 • 2.

  2022_GR_00147 - Ontslag en opvolging raadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolger - Goedkeuring

 • 3.

  2022_GR_00148 - Aanpassing rangorde gemeenteraadsleden vanaf 26.09.2022 - Goedkeuring

 • 4.

  2022_GR_00167 - Politieraad: van rechtswege opvolging ontslagnemend politieraadslid - Kennisneming

 • 5.

  2022_GR_00149 - Infrastructuurwerken (fietspadendossier) Zoutleeuwsesteenweg - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 • 6.

  2022_GR_00163 - Toetreding tot de raamovereenkomst voor de 'Aankoop of huur van ICT-apparatuur (Hardware & Software) voor een datacenter met bijhorende diensten' van VITO - Goedkeuring

 • 7.

  2022_GR_00144 - Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst voor de aanstelling van een ombudsman - Goedkeuring

 • 8.

  2022_GR_00145 - Gunningsleidraad voor het ontwerp van en de vernieuwbouw van het stadskantoor van Sint-Truiden - Goedkeuring

 • 9.

  2022_GR_00164 - Gratis grondafstand aan de stad en inlijving aan het openbaar domein, verkaveling voor één open bebouwing, Schoorbroekstraat z/n - Goedkeuring

 • 10.

  2022_GR_00150 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst Sint Laurentius Brustem - Goedkeuring

 • 11.

  2022_GR_00151 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst OLV-Tenhemelopneming Gorsem - Goedkeuring

 • 12.

  2022_GR_00152 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst Sint-Martinus Groot-Gelmen - Goedkeuring

 • 13.

  2022_GR_00153 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst OLV ten Hemelopneming Kortenbos - Goedkeuring

 • 14.

  2022_GR_00154 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst Collegiale O-L-V-Tenhemelopneming - Goedkeuring

 • 15.

  2022_GR_00155 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst Sint-Andreas Runkelen - Goedkeuring

 • 16.

  2022_GR_00156 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst Sint Martinus Velm - Goedkeuring

 • 17.

  2022_GR_00157 - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het bestuur van de eredienst O-L-V Bezoeking Wilderen - Goedkeuring

 • 18.

  2022_GR_00158 - Budgetwijziging 2022 van verschillende besturen van de eredienst - Kennisneming

 • 19.

  2022_GR_00159 - Budget 2023 van een bestuur van de eredienst - Goedkeuring

 • 20.

  2022_GR_00160 - Budget 2023 van verschillende besturen van de eredienst - Kennisneming

 • 21.

  2022_GR_00165 - Toelating tot verkoop industriegrond met bedrijfsgebouw aan de bv InvesTALK - Goedkeuring

 • 22.

  2022_GR_00166 - Toelating tot vestiging hypotheek op bedrijfsgebouw met grond - Goedkeuring

 • 23.

  2022_GR_00161 - De criteria en procedure van het opportuniteitsadvies - Goedkeuring

 • 24.

  2022_GR_00162 - Aanpassing van de academiereglementen zoals voorgesteld door OVSG - Goedkeuring