Terug Belastingreglement

2024_GR_00021 - Belastingreglement op de afgifte van de administratieve stukken en levering van administratieve diensten - Goedkeuring

2023_GR_00278 - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00277 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Goedkeuring

2023_GR_00287 - Gemeentelijk belastingreglement op de seksuitbatingen - Goedkeuring

2023_GR_00279 - Gemeentebelasting op eroshuizen 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00267 - Contant belastingreglement op het inzamelen van GFT-afval bij “niet-gezinnen” - Goedkeuring

2023_GR_00288 - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2024 - Goedkeuring

2022_GR_00254 - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00253 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Goedkeuring

2022_GR_00262 - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00261 - Contant belastingreglement op het inzamelen van GFT-afval bij “niet-gezinnen” - Goedkeuring

2022_GR_00257 - Gemeentebelasting op eroshuizen 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00256 - Belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies, aanslagjaren 2023-2025 - Goedkeuring

2022_GR_00255 - Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen - Goedkeuring

1 tot 14 van 14 resultaten