Terug Subsidie, premie, erkenning

2023_GR_00285 - Prijssubsidiereglement Cultuurcentrum Sint-Truiden - 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00286 - Prijssubsidiereglement Trudo Sporthal - 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00257 - Prijssubsidiereglement Trudo Sporthal 2023 - aanpassing - Goedkeuring

2023_GR_00256 - Prijssubsidiereglement Cultuurcentrum Sint-Truiden 2023 - aanpassing - Goedkeuring

2023_GR_00208 - Aanpassing reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en van jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen - Goedkeuring

2023_GR_00020 - 015 ter Toegevoegd agendapunt namens de meerderheidsfracties: Prijssubsidiereglement Trudo Sporthal - 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00021 - 015 bis Toegevoegd agendapunt namens de meerderheidsfracties: Prijssubsidiereglement Cultuurcentrum Sint-Truiden - 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00236 - Aanpassing ‘Premiereglement duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater’ - Goedkeuring

2022_GR_00187 - Prijssubsidiereglement Trudo Sporthal 2022 - aanpassing - Goedkeuring

2022_GR_00178 - Prijssubsidiereglement Cultuurcentrum Sint-Truiden 2022 - aanpassing - Goedkeuring

2022_CBS_00028 - Veiligheid: tijdelijke politieverordening afsluiten Bevingen-Centrum - Goedkeuring

1 tot 11 van 11 resultaten